برچسب: شرکت دانش بنیان

با محصول ایرانی ممکن شد؛
        کاهش مصرف آب و افزایش میزان محصول در کشاورزی
ایجاد پوشش‌های نانومتری با سیستم اسپری التراسونیک
تولید پارچه‌های ضد باکتری با فناوری نانو
توسط محققان کشور؛
         «نانو سافت ژل» کاربردی در تولید دارو ساخته شد