برچسب: شرکت دانش بنیان

عایقی برای زیر بدنه خودرو با فناوری نانو تولید شد
۵ محصول نانویی ساختمان در نمایشگاه ایران نانو ارائه می شود
در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        تولید مکمل‌های ورزشی بدون عارضه با فناوری نانو
در یک شرکت دانش بنیان؛
        پودر نانوذرات کربنات کلسیم تولید می شود