برچسب: شرکت دانش بنیان

در راستای کشت توت فرنگی؛
        دستگاه نانوحباب‌ساز ایرانی به ارمنستان صادر شد
توسط ستاد توسعه فناوری نانو محقق شد؛
        اعطای گواهی نانومقیاس به بیش از هزار و ۲۰۰ محصول و تجهیز نانو
توسط یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        بررسی تاثیر استفاده از فناوری نانوحباب در مرغداری‌ها
در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        تولید کیت‌های نانویی تشخیص ایدز و آنفلوانزا در کشور