برچسب: شرکت دانش بنیان

با قابلیت نابودی باکتری‌ها؛
        
        التیام سریع‌تر زخم‌های دیابتی با کمک پانسمان نانویی
از سوی دانش بنیان‌ها؛
        
        نانومواد جدید ضدعفونی کننده از راه رسید
مدیر یک شرکت دانش بنیان مطرح کرد؛
        
        نصب و راه اندازی سامانه نانوحباب در شهرهای بزرگ برای تصفیه آب
توسط دانش بنیان‌ها ممکن شد؛
        
        ترمیم عارضه‌های استخوانی با استخوان‌سازهای نانویی