برچسب: شرکت دانش بنیان

برای جلوگیری از سرما و صدا؛
        عایقهای نانویی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد
رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:
        ۲۸۰ شرکت فناور و دانش بنیان در اردبیل فعال هستند
در یک شرکت دانش بنیان انجام شد؛
        تولید محصولات بهداشتی مراقبتی شخصی سازی شده با کمک هوش مصنوعی
مرور یک ماه اخیر؛
        نگاهی به ۵ خبر خوب فناوری