برچسب: شرکت دانش بنیان

ایده‌های نوآورانه نانو به محصول تبدیل می شوند
توسط یک شرکت دانش بنیان؛
        فیلتر هواپیما با فناوری نانو تولید شد
تولید کف‌پوش‌های مقاوم به ضربه و فشار با فناوری نانو
برای استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان؛
        ثبت‌نام نمایشگاه فناوری نانو آغاز شد