برچسب: شرکت دانش بنیان

تسهیلات مالی یک صندوق پژوهش و فناوری به ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان
تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱
        گواهی نانومقیاس به ۱۳۷۶ محصول و تجهیز نانو اعطا شد
در راستای کشت توت فرنگی؛
        دستگاه نانوحباب‌ساز ایرانی به ارمنستان صادر شد
توسط ستاد توسعه فناوری نانو محقق شد؛
        اعطای گواهی نانومقیاس به بیش از هزار و ۲۰۰ محصول و تجهیز نانو