برچسب: شرکت دانش بنیان

برای اولین بار صورت می گیرد؛
        تولید سوخت کم سولفور کشتی نفتکش با فناوری نانو در کشور
با محصول ایرانی ممکن شد؛
        کاهش مصرف آب و افزایش میزان محصول در کشاورزی
ایجاد پوشش‌های نانومتری با سیستم اسپری التراسونیک
تولید پارچه‌های ضد باکتری با فناوری نانو