ترکیب دو روش برای درمان دیابت نوع دوم
با کمک فناوری نانو ممکن شد؛
        رصد فعالیت بدن انسان از طریق پوست مصنوعی
توسط یک محقق صورت گرفت؛
        بررسی میزان آموکسی سیلین در تصفیه‌خانه‌ها با کمک مواد نانوساختار
معاونت علمی اعلام کرد؛
        تولید بیش از ۱۱۰۰ محصول نانویی توسط ۳۴۶ شرکت دانش بنیان