به منظور تهیه آب سالم؛
        ساخت اسفنج نانویی که فلزات سنگین را جذب می‌کند
تسریع کننده نانویی درمان سرطان از راه می رسد
رئیسی در مراسم افتتاح ۷ طرح فیبر نوری:
        ظرفیت‌های بسیار خوبی برای رشد اقتصاد دیجیتال کشور داریم
با فناوری نانو صورت گرفت؛
        طراحی سامانه رهایش دارو به داخل میتوکندری