ستاد نانو اعلام کرد؛
        آمار صادرات محصولات دانش بنیان نانو در سال گذشته
با ویژگی وزن کم؛
        طبیعت الهام بخش ابداع رنگ «بدون رنگدانه» شد
دبیر ستاد توسعه نانو:
        ۴۰۰ پروژه نانویی برای صنایع انجام شد
توسط محققان کشور؛
        جایگزین نانویی پوست برای بهبود زخم ها تولید شد