دسته: بلاگ

صد و پنجاه و سومین استاندارد ملی فناوری نانو به تصویب رسید
پیشتازی ایران در تدوین استانداردهای جهانی نانوفناوری
توسط ستاد توسعه فناوری نانو؛
                تریبون «نانو و صنعت ۱۴۰۱» برگزار می شود
عملکرد توربین‌ها با محصولی نانوفناورانه بهبود یافت