دسته: بلاگ

معاون اقتصادی بنیاد تعاون سازمان بسیج:
        سرمایه‌گذاری در حوزه فناورانه ودانش بنیان از برنامه‌های بسیج است
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو:
        ایران پرچم‌دار فناوری‌های جدید نانویی می‌شود
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
        توسعه فناوری نانو با مدلی کارآمد و هوشمند ضروری است
براساس آخرین آمار منتشر شد؛
        سهم بازار داخل و صادرات محصولات نانو/ کشورهای مخاطب نانوی ایرانی