دسته: بلاگ

چگونه از شوری آب اقیانوس برق تولید کنیم
ساخت نوعی نانوپوشش با تقلید از آفتاب‌پرست بیابانی!
برای جلوگیری از سرما و صدا؛
                عایقهای نانویی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد
درمان سرطان با هوش نانویی!