دسته: بلاگ

مطالعه نانوذرات با استفاده از بازوی روباتیک و میکروسکوپ الکترونی
طراحی نانوکاتالیزوری برای نسل جدید باتری‌ها
کاهش آلودگی هوا در کارخانه‌ها با نانوفیلترهای صنعتی
فناوری نانو چه تاثیری بر اینترنت اشیا خواهد گذاشت؟