برچسب: هواپیما

توسط یک شرکت دانش بنیان؛
        فیلتر هواپیما با فناوری نانو تولید شد
با کمک انرژی باد؛
        توسعه هواپیمای بدون موتور برای پرواز بر فراز مریخ
توسط محققان کشور؛
        شیشه هواپیما با قابلیت ضد بخار تولید شد