برچسب: نانو ذرات

شناسایی بیماری‌های عفونی با نانوکامپوزیت آراسته به طلا
پولیش رنگ نانویی به کمک خودروسازان آمد
در برابر آلومینیوم؛
        
        محافظت از کلیه با فرمول جادویی نانو
با نور خورشید؛
        
        رنگ نانویی که دیوار را تمیز می‌کند!