برچسب: فناوری نانو

عایقی برای زیر بدنه خودرو با فناوری نانو تولید شد
۵ محصول نانویی ساختمان در نمایشگاه ایران نانو ارائه می شود
براساس اعلام معاونت علمی؛
        ۵۰ شرکت محصولات نانوفناورانه خود را صادر کردند
در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛
        تولید مکمل‌های ورزشی بدون عارضه با فناوری نانو