برچسب: فناوری نانو

تصویب دو استاندارد ملی در حوزه نانوحباب
دستاورد دانش بنیان ها؛
        
        «نانو سیلیکا» جایگزین دوده در تایرها شد/ کاهش آلودگی زیست‌محیطی
ابداع یک روش درمان ژنتیکی خاص با کمک نانوذرات
تولید بانداژ ضدعفونت با استفاده از عصاره حنا و نانوالیاف