برچسب: عماد احمدوند

دبیر ستاد توسعه نانو:
        ۴۰۰ پروژه نانویی برای صنایع انجام شد
سرپرست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو منصوب شد
در گفتگو با مهر اعلام شد؛
        حضور تجار خارجی از ۱۰ کشور در نمایشگاه «ایران نانو»