برچسب: ستاد نانو

ستاد نانو فراخوان داد؛
                مشارکت محققان در تدوین استانداردهای ملی در ۱۰ حوزه فناوری نانو
آشنایی شرکت‌های فناور با ابزارهای تحلیل بازار در نمایشگاه نانو
حضور پررنگ هیات‌های تجاری خارجی در نمایشگاه ایران نانو
رقابت‌های مسابقه ملی نانو اول تیر آغاز می شود