برچسب: تولید دانش بنیان

برای جلوگیری از سرما و صدا؛
        عایقهای نانویی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شد
رئیس پارک علم و فناوری اردبیل:
        ۲۸۰ شرکت فناور و دانش بنیان در اردبیل فعال هستند
با انعقاد قراردادی انجام می شود؛
        صادرات کیسه‌های زباله نانویی تخریب‌پذیر ایرانی به ارمنستان
اختراع و تولید ۵ دارو و نانو دارو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد