برچسب: پتروشیمی

ستاد نانو اعلام کرد؛
        
        ۲۰ درصد از بازار نانوی ایران در اختیار نانوکاتالیست‌ها
در یک شرکت دانش بنیان صورت گرفت؛
        تولید لوله های نانو کامپوزیتی مقاوم به خوردگی در پتروشیمی ها
با انعقاد تفاهم نامه ای منعقد شد؛
        استفاده از ظرفیتهای فناوری نانو در یک مجتمع پتروشیمی
الکترولیز آب دریا و گندزدایی آب برج‌های خنک‌کننده پتروشیمی با نانوساختارها