برچسب: پایان نامه

با هدف تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها؛
        برنامه «فن تز» برای حفاظت از دستاوردهای فناورانه برگزار می شود
توسط یک محقق صورت گرفت؛
        بررسی میزان آموکسی سیلین در تصفیه‌خانه‌ها با کمک مواد نانوساختار