برچسب: صنایع فلزی

به منظور تهیه آب سالم؛
                ساخت اسفنج نانویی که فلزات سنگین را جذب می‌کند