برچسب: آب آشامیدنی

ساخت بطری تصفیه‌کننده آب نانویی
به منظور تهیه آب سالم؛
                ساخت اسفنج نانویی که فلزات سنگین را جذب می‌کند